NoFFo

Norske Fysikkstudenters Forening (NoFFo) er en sammenslutning av fysikkstudentenes foreninger og fagutvalg i Norge. Den ble grunnlagt 6. oktober 1990 som en nasjonal komite under International Association of Physics Students (IAPS).

Foreningens formål er å fremme norske fysikkstudenters interesser og arbeide for økt samarbeid mellom fysikkmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.